Kongresové centrum

Váš kongres učiníme nezapomenutelným

Kongresové centrum Parkhotel Plzeň je nové moderní společenské zařízení s jedenácti sály a salónky, které lze vzájemně propojit. Díky tomu umožňují kapacitu 10 až 2000 osob.

Konferenční prostory našeho kongresového centra jsou vhodné pro nejrůznější akce:

  • kongresy a konference
  • semináře
  • výstavy a prezentace
  • workshopy
  • veletrhy
  • rauty, plesy, hudební produkce a módní přehlídky

Pořádáme různé akce, více informací o jednotlivých typech naleznete pod tímto odkazem.

Sály kongresového centra jsou vystavěny dle nejnovějších poznatků v ergonomii a akustice.

K interiérům kongresového centra o celkové rozloze 1 800 m2 je možno využít exteriéry o rozloze 3 000 m2 a parkoviště s kapacitou pro 350 vozů.

V Parkhotelu uspořádáte ty nejvýznamnější kongresy a konference

Konference, kongresy či sympozia jsou obvykle setkání většího počtu lidí, kteří se sejdou k projednání určitého tématu. Obvykle se jedná o nějaké důležité společenské setkání vědců, odborníků, politiků, kteří se na konferenci zpravidla vzájemně radí a informují o nějaké konkrétní problematice.

Kdy uspořádat konference a kongresy

Konference a kongresy jsou pořádány tehdy, pokud chtějí naši klienti sdělit či projednat věci zásadního významu. Pozvání jsou vždy důležití odborníci a klíčoví lidé pro danou instituci. Buďte tedy nároční a vyberte si pro svou konferenci či kongres kongresové centrum Parkhotelu v Plzni.

Parkhotel patří mezi kongresové hotely, ve kterém budete u konference spokojeni jak s prostředím, tak s bezproblémovým průběhem vašeho kongresu či konference.

Rezervujte si svůj sál mailem, telefonicky na +420 378 772 909 nebo pomocí níže uvedeného formuláře.

Rezervovat

Zaškrtnutím tlačítka souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) společnosti Parkhotel Plzeň Congress Center s.r.o. se sídlem Hořovice, Masarykova 1503, PSČ 268 01, IČ: 61683051 která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Parkhotelu Plzeň Congress Center s.r.o., zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Stala se chyba.