Galerie města Plzně

Galerie města Plzně se nachází v centru města na náměstí Republiky a je součástí komplexu radničních budov. Galerie se zaměřuje na výstavy moderního i současného českého a zahraničního umění. Kromě tradičních oblastní volného umění, kam patří malířství, sochařství, grafika, apod., jsou zařazovány výstavy scénografie, videoartu či performace. V rámci galerie je každou první neděli v měsíci pořádána výtvarná dílna.

Výstavy

Galerie města Plzně je zaměřena na výstavy moderního a současného českého i zahraničního umění. Kromě tradičních oblastí volného umění, tedy malířství, sochařství, grafiky, apod., jsou zařazovány výstavy scénografie, videoartu nebo performance. Galerie nabízí široké spektrum současného umění, přičemž hlavním kritériem výběru je vysoká kvalita. Koncepčně vychází z aktuálních potřeb mapování nedávné historie i současnosti nejrůznějších oblastí vizuálního umění.

Zaměřuje se také na mezinárodní projekty, např. výstavy italské a rakouské poválečné avantgardy či evropské informelní grafiky. Cíleně je soustředěna na především na středoevropský prostor. Pravidelně pořádá výstavy slovenských umělců. Realizovala také výstavu maďarského geometrického umění či aktuálního polského umění. 

Akce v Galerii města Plzně 

Kromě zajímavých výstav moderního a současného umění se v Galerii města Plzně pořádají různé akce. Každou první neděli v měsíci probíhají v Galerii města Plzně výtvarné dílny. Pravidelně jsou pořádána setkání a debaty s různými umělci. 

Výstavní prostory 

Galerie města Plzně disponuje reprezentativními výstavními prostory. Kromě sálů s krásnými klenbami v podzemí a prosvětlenými místnostmi s paneláží v nadzemí, vlastní také rozlehlý mázhauz a dvorek. Galerie města Plzně se po čtyřech letech své existence řadí k nejvýznamnějším institucím typu kunsthalle v České republice.

Historie galerie

Předchůdcem Galerie města Plzně bylo X-Centrum, které vzniklo v polovině roku 1991 jako příspěvková organizace Magistrátu města Plzně. Název X-Centrum byl odvozen od zkratky IKS, informační a kulturní středisko. X-Centrum mělo původně sídlo na náměstí Republiky 5, kde provozovalo v patře pavlačového domu galerii Maecenas. Později X-Centrum získalo výstavní síň v Kopeckého sadech 15, která dostala název Stop Gallery.

V průběhu 90. let se X-Centrum několikrát stěhovalo, až se nakonec obě galerie přemístily pod stejným názvem zpět na náměstí Republiky 40 a zároveň do Dominikánské 2. Na začátku roku 1999 je je založena Městská galerie X-Centrum, o.p.s. V roce 2001 je na schůzi správní rady, na doporučení nového ředitele, vypuštěno z názvu X-Centrum a schválen nový název na Galerie města Plzně, o.p.s.