Židovská cesta v Plzni

Plzeň a okolí je poměrně bohaté na židovské památky a je možné se vydat pomyslnou židovskou cestou na Plzeňsku. Během cesty se rozhodně navštívit židovské hřbitovy a synagogy, kterých je v Plzni několik. Je dobré využít výklad průvodců, který vám sdělí nejen historii, ale také zajímavosti.

Původní hřbitov

O přesné poloze středověkého židovského hřbitova dodnes panují nejasnosti. Pohřebiště se mělo nacházet na dnešním Skvrňanském předměstí. Z písemných pramenů lze předpokládat, že byl založen na počátku 15. století.

Starý židovský hřbitov

Starý židovský hřbitov v Plzni je druhým nejstarším židovským hřbitovem v Plzni. Ovšem je již dávno nečinný, poslední pohřeb na něj proběhl v roce 1898. Uzavření starého hřbitova na Lochotíně. Bylo z důvodu otevření nového hřbitova, který se nachází ve východní části města.

Kvůli svému uzavření začal hřbitov velmi rychle chátrat a v současné době zbylo pouze devět stél. Zbylo jen pár nejcennějších. V znovu oploceném areálu byla umístěna památní deska.

Nový židovský hřbitov

Nový židovský hřbitov je nejmladším na území Plzně a byl založen v roce 1898, poté co byl starý hřbitov uzavřen. je situovaný v Rokycanské ulici naproti ústřednímu hřbitovu. Tento hřbitov slouží k pohřbům až do současnosti. je zde umístěn památník obětem holokaustu.

Židovský hřbitov v Bezdružicích

Hřbitov se nachází zhruba 2 km severozápadně od Bezdružic. Jeho založení se odhaduje do druhé čtvrtiny 19. století. Byl zřízen na pozemku, který daroval tehdejší majitel bezdružického zámku z rodu Löwensteinů. Na oploceném pozemku se nachází kolem 150 náhrobků, které pocházejí z druhé poloviny 19. století a počátku 20. století, konkrétně do konce II. světové války.

Toto místo je ideálním výletem na kole i pro pěší. Cesta k němu je značená turistickými značkami. Z bezdružického náměstí se vydává po žluté turistické značce směrem na Řešín. Dále se pokračuje přes hráz rybníka. Zde je potřeba sesednout z kole a vydat se pěšky. Žlutá značka končí na okraji lesa, kde se pokračuje rovně a a po 200 metrech se nachází hřbitov.

Velká synagoga v Plzni

Velká synagoga je druhou největší synagogou v Evropě a třetí největší na světě. Díky svému zařazení mezi světové židovské památky se uchytilo označení "velká synagoga v Plzni". Byla založena v roce 1888 a jako vítězný návrh byl zvolen novorománský sloh s bočními chodbami ve stylu novorománském.

Po konci druhé světové války byla stavba značně poškozená a po roce 19848 sloužila jako skladiště. Poslední bohoslužba se zde konala v roce 1973. Od 80. let se usilovalo o obnovu synagogy, která vyústila v celkovou rozsáhlou rekonstrukcí a znovuotevřením 11.2.1998.

Pomocná synagoga

Pomocná synagoga stála ve Smetanových sadech od roku 1875. Měla ženskou galerii se vstupem přes kamenné schodiště nebo přes průchod ze Staré synagogy. Díky teplovzdušnému vytápění byla využívaná jako zimní modlitebna a také sloužila jako židovská škola.

V současné době po synagoze zbyly pouze obvodové zdi a v roce 2002 zde byl zhotoven pomník obětem holokaustu s názvem Zahrada vzpomínek. V ní jsou umístěné oblázky, na které jsou napsaná jména židovských oběti z Plzně a okolí, které zahynuly během nacistické okupace.

Stará synagoga

Stará synagoga stojí ve Smetanových sadech ve dvoře domu č.p. 80 již od roku 1859. Byla zařazena na seznam kulturních památek České republiky. Vedle staré synagogy je pomocná synagoga. V minulosti zde probíhaly výstavy a koncerty. V roce 2001 byla zahájená její částečná rekonstrukce.