Pivovarské muzeum a plzeňské historické podzemí

Pivovarské muzeum

Pivovarské muzeum se nachází přímo v historickém centru města Plzně. Jedná se o jediné muzeum svého druhu na světě, které sídlí v původním právovárečném domě z 15. století. V domě, jenž si zachoval svou původní podobu, si můžete prohlédnout gotickou sladovnu, takzvaný hvozd na sušení skladu, valečku, prostory bývalého šenku nebo dvouúrovňové sklepy pro uskladnění piva.

Vstupné a otevírací doba Pivovarského muzea

Otevírací doba

Leden - Březen

Pondělí - neděle od 10 do 17 hod.

Duben - Prosinec 

Pondělí - neděle od 10 do 18 hod. 

Vstupné 

Cena: 70 Kč

Snížená cena: 50 Kč

Prohlídka Pivovarského muzea

Expozice stovky unikátních exponátů vám přiblíží nejstarší dějiny města Plzně, rozvoj řemesel, vznik a rozmach cechů, počátky a vývoj pivovarnictví, sladovnictví či bednářství. Odhalíte tajemství vaření piva od starověku až po současnost. 

Během prohlídky můžete vidět: 

  • černou kuchyni, gotickou sladovnu, hvozd či původní valečku
  • laboratoř z 2. poloviny 19. století 
  • repliku hospody z přelomu 19. a 20. století
  • ležácké sklepy s tzv. lednicí
  • expozici o prvopočátcích vaření piva – Egypt, Mezopotámie
  • expozici plzeňských pivovarů 
  • expozici bednářského řemesla
  • expozici kuriozit a ležácké sklepy 

V budově Pivovarského muzea začíná také prohlídka Plzeňského historického podzemí, které se svým rozsahem téměř 14 km chodeb řadí k největším historickým podzemním systémům ve střední Evropě. 

 

Plzeňské historické podzemí 

Plzeňské historické podzemí neodmyslitelně patří k dějinám i současnosti města Plzně. Sestava chodeb a sklepů byla pod centrem města budována od 14. století. Labyrint chodeb, sklepů a studní vede pod celým historickým jádrem města Plzně a jeho celková délka je téměř 19 km.

Vstupné a otevírací doba Plzeňského historického podzemí

Otevírací doba

Leden

Zavřeno

Březen - Září 

Pondělí - neděle od 10 do 18 hod. 

Únor 

Pondělí - neděle od 10 do 17 hod. Říjen - Prosinec 

Pondělí - neděle od 10 do 18 hod. 

Vstupné 

Cena: 100 Kč

Snížená cena: 80 Kč

Rodinné vstupné: 220 Kč

Prohlídka historického podzemí

Prohlídkový okruh v labyrintu chodeb, sklepů a studní vás seznámí s historií i funkcemi podzemí a díky exponátům a vystaveným nálezům proniknete i do historie města a každodenního života středověkých obyvatel města Plzně. Trasa prohlídky je dlouhá asi 800 m a nachází se v hloubce 9 - 12 metrů pod historickým centrem města Plzně. Fascinující prohlídka v podzemním labyrintu je obohacena o expozice knihtisku, funkční replika vodního kola nebo fragmenty ze zbouraných domů. 

Prohlídka začíná v tzv. lednici, která sloužila k ukládání ledu. Lednice byla součástí důmyslného systému sklepů právovárečných domů. Trasa prohlídky pokračuje do labyrintu chodeb, které byly budovány s výstavbou prvních měšťanských domů ihned po založení města, tedy od konce 13. století. Sklepy byly původně vybudovány pro uložení potravin. 

Během prohlídky také uvidíte 20 studní a jímek z původních 360. Část prohlídky je také věnována podzemí jako součásti opevňovacího systému města. Sklepní prostory byly rozšiřovány a prohlubovány a někde vznikaly až tři patra vzájemně propojených sklepů, které sloužily občanům Plzně nejen jako skladiště potravin, ale také jako útočiště. 

V průběhu prohlídky se seznámíte s každodenním životem středověkých obyvatel města Plzně. Poznáte, jak se středověcí Plzeňané stravovali, jaké nádobí k přípravě a podávání jídla používali nebo jakými řemesly se živili. Prohlídka končí zpět v budově Pivovarského muzea.

"Pivěnka"

Pokud jste starší 18 let, získáte v závěru prohlídky tzv. Pivěnku, kterou můžete směnit za 0,2l pivního speciálu Master polotmavý ve vybraných plzeňských restauracích, např.: Na Spilce, U Salzmannů nebo v šenku Na Parkánu.