Patton Memorial Pilsen

Patton Memorial Pilsen je jako jediné muzeum v České republice věnované americké armádě. Jedná se o mladé muzeum, které bylo otevřeno v roce 2005 ku příležitosti 60. výročí osvobození Plzně a jihozápadních Čech americkou armádou a ukončení 2. světové války. Muzeum je umístěno v budově Kulturního domu Peklo v Pobřežní ulici, v němž bývala před první světovou válkou redakce Masarykova časopisu Nová doba a kde T.G. Masaryk několikrát přednášel. 

Vstupné a otevírací doba Patton Memorial Pilsen

Otevírací doba

Pondělí zavřeno 

Úterý - sobota od 09 do 13 hod. 

Neděle od 14 do 17 hod.

Vstupné 

Cena: 60 Kč

Snížená cena: 40 Kč

Rodinné vstupné: 120 Kč

 

 

Expozice muzea

Expozice muzea dokumentuje postup a pobyt americké armády na území Československa v roce 1945 nebo období totalitního režimu v letech 1948 - 1989. Podstatná část muzea je tvořena více než 1000 exponáty ze sbírek soukromých sběratelů - dobové fotografie, dokumenty, noviny a časopisy, zdravotnický materiál, sportovní a rekreační doplňky, řemeslnické nářadí a mnoho dalšího. K vidění je zde také dobová výstroj a výzbroj příslušníků armády a mnoho předmětů denní potřeby vojáků.

Vstupní část zachycuje poslední nálety v západních Čechách a bombardování Škodových závodů. Ihned v úvodu je návštěvník muzea za zvuků sirén, filmových sekvencí a dobových fotografií vtažen do atmosféry závěrečných bojových operací 2. světové války. Další expozice dokumentují postup americké armády na území Československa a pobyt amerických vojáků až do listopadu 1945. Díky autentickým fotografiím se ocitnete v období posledních dní války. Je na nich zachycen příchod amerických vojsk, chvíle odpočinku a přátelských setkání s obyvateli města, ale také slavnostní události. 

Významná část expozice je věnována legendárnímu veliteli americké armády - generálu Georgu S. Pattonu a jeho příteli generálu Ernestu N. Harmonu. Nedílnou součástí muzea jsou také dobové dokumenty, noviny a časopisy z období totalitního režimu v letech 1948 - 1989, které byly symbolicky umístěny do zamřížovaného prostoru klece. 

Pomník generála Pattona 

Při Oslavách svobody v roce 2015 byl slavnostně odhalen na terasách pod Divadlem J. K. Tyla pomník generála Pattona. Skulptura vztyčená v sadech Pětatřicátníků v Plzni upomíná na generála George S. Pattona, který velel americké armádě, která v květnu 1945 osvobodila Plzeň od nacistické okupace. Autory sochy jsou Václav Zůna, Lobomír Čermák a Tomáš Beneše. 

Pomník má výšku deseti metrů a hmotnost dosahující deseti tun. Je vyroben z kortenu, z něhož se vyráběly pancíře tanků. Realizace pomníku generála Pattona trvala přibližně rok. Slavnostní odhalení proběhlo 1. května 2015 za účasti válečných veteránů, kteří na konci druhé světové války město osvobozovali.