Muzeum loutek a Muzeum strašidel

V historickém centru města, přímo na náměstí Republiky se nachází dvě muzea, kterou jsou vhodná pro návštěvu s dětmi. První z nich je Muzeum loutek, které představuje loutkářskou tradici v Plzni a společně s ní vás seznámí s několika různými loutkami, mezi nimiž nechybí ani Spejbl a Hurvínek. Poblíž Muzea loutek se nachází Muzeum strašidel. To je umístěno ve sklepení, dnes již zbořeného domu, a zanese vás do pohádkového světa kouzelných bytostí.

Muzeum loutek 

V centru města Plzně, na náměstí Republiky naleznete moderní muzeum, ve kterém našlo svůj stálý domov přes 300 loutek. Interaktivní muzeum je primárně koncipováno jako muzeum plzeňských loutek, ale návštěvníci v něm naleznou také věci, které s Plzní přímo nesouvisí. V muzeu tedy můžete vidět loutky a loutková divadla, která působila na Plzeňsku od poloviny 19. století do současnosti. 

Vstupné a otevírací doba Muzea loutek

Otevírací doba

úterý - neděle od 10 do 18 hod. 

Vstupné 

Cena: 60 Kč

Snížená cena: 30 Kč

Rodinné vstupné: 130 Kč

Příběh loutek 

Muzeum vypráví příběh loutek, který začíná již na počátku 19. století. V této době se plzeňští občané mohli těšit z divadelních představení kočovných loutkářů, kteří pravidelně přijížděli s koňskými povozy plnými loutek. Mezi nejstarší známé loutkářské rodiny, přijíždějícími s kočovnými divadly, patřili Kopečtí, Maiznerové, Dubští, Kočkové nebo Finkové. 

Další část expozice je věnována vývoji plzeňského loutkářství ke konci 19. století. Vedle řady různých loutkářských spolků, které v té době působily v Plzni, vzniklo první stálé loutkové divadlo - Škodovo divadlo. To je v expozici představeno jedinečným oživeným modelem, který vznikl podle dochovaného negativu. 

V dalším patře Muzea loutek se expozice věnuje rodinným loutkovým divadélkům, Loutkovému divadlu feriálních osad nebo divadlu Karla Nováka. Kočovné divadlo Karla Nováka se v Plzni usadilo natrvalo a působilo zde v letech 1913 až 1935. Na jeho "prknech" poprvé vystoupily loutky Spejbl a Hurvínek. Novákovo divadlo bylo pro účely expozice zrekonstruováno, aby návštěvníci muzea mohli vnímat atmosféru v době jeho největší slávy. 

V další části expozice se návštěvníci seznámí s významnými osobnostmi, jako byl Gustav Nosek, Josef Skupa nebo Jiří Trnka. Z jejich spolupráce vznikly snad nejznámější české loutky - Spejbl a Hurvínek. Dále se zde můžete setkat se slavnou Skupovou postavičkou "revolučního" Kašpárka, který svého času, na konci 1. světové války, hrál hlavní roli v kabaretech zesměšňujících dobové politické dění. 

Poslední patro Muzea loutek je věnováno současnému profesionálnímu Divadlu Alfa a jeho loutkám z mnoha oceňovaných autorských inscenací. Mezi nimi jsou i největší loutky, které měří i 2,10 metru a vodili je vždy dva až tři loutkoherci. Je zde také vytvořen multifunkční sál, který slouží k pořádání divadelních představení či přednášek a návštěvníci zde mohou s loutkami volně manipulovat a seznámit se s různými technikami vodění. 

Muzeum strašidel 

V samém centru města, na náměstí Republiky, naleznete další muzeum. Muzeum strašidel se nachází ve sklepení dnes již zbořeného hostinského domu, na jehož místě nyní stojí hotel Central. Dům, stejně jako celá Plzeň, je protkán bájnými příběhy a pověstmi o tajemných bytostech a strašidlech.  

Vstupné a otevírací doba Muzea loutek

Otevírací doba

pondělí - neděle od 10 do 18 hod. 

Vstupné 

Cena: 80 Kč

Snížená cena: 50 Kč

Rodinné vstupné: 220 Kč

V historickém podzemí pod moderní budovou hotelu Central se nachází tajuplná sklepení plná plzeňských strašidel. Návštěvníci Muzea strašidel mohou s úsměvem nahlédnout do světa pohádek a kouzelných časů staré Plzně a jejího okolí. Ve sklepeních můžete potkat bájného knížete Radouše, vodníky a čarodějnice, Saracénského čerta či ohnivého psa, draky a další tajemné bytosti, které neodmyslitelně patří k Plzni i jejímu okolí. 

Zaškrtnutím tlačítka souhlasíte se zpracováním osobních údajů. Souhlasím se zpracováním všech poskytnutých osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, o ochraně osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob (včetně údajů zadávaných v průběhu komunikace s naší společností) společnosti Parkhotel Plzeň s.r.o. U Borského parku 31, 301 00 Plzeň , IČO: 61776734, CZ 61776734 která je správcem, a s jejich následným zpracováním (případně i prostřednictvím zpracovatele), a dále souhlasím se zpracováním uvedených osobních údajů pro následné obchodní a marketingové účely správce, s tím, že k těmto údajům mohou být přiřazeny i další údaje. Tento souhlas uděluji dobrovolně na dobu 10 let. Souhlas však mohu kdykoli písemně odvolat na adrese správce. Potvrzuji, že jsem byl upozorněn na svá práva související se správou a zpracováním osobních údajů Parkhotelu Plzeň s.r.o., zejména na to, že mám práva dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas můžu bezplatně kdykoli na adrese správce odvolat, že mám informace o jejich zpracování, právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci aj., i o právu obrátit se, v případě domnělého porušení svých práv, na Úřad pro ochranu osobních údajů.
Stala se chyba.