Muzeum církevního umění

V nově zrekonstruovaných prostorách bývalého františkánského kláštera v Plzni vzniklo nové muzeum, které svými expozicemi křesťanských reálií seznamuje návštěvníky se světem křesťanů. 

Muzeum církevního umění plzeňské diecéze

Muzeum církevního umění se nachází v objektu původně minoritského a nyní františkánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších a nejstarších středověkých památek města. V přízemních ambitech a v kapitulní síni jsou instalována historická výtvarná díla. Vrcholem prohlídky je klenotnice, ve které můžete spatřit nejcennější umělecký díla světového významu, liturgické předměty sloužící kultu a roucha z farností Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského muzea v Plzni. 

Kromě prohlídky stálé expozice Po stopách víry františkánského kláštera a krátkodobých výstav v letním refektáři, můžete do muzea církevního umění zajít na různé přednášky či debaty. Dále se zde pořádají koncerty klasické hudby, Muzejní noc nebo slavnostní mše. 

Otevírací doba Muzea církevního umění 

Duben - Říjen 

pondělí - zavřeno
úterý - neděle od 10 do 18 hod.

Expozice muzea 

Muzeum je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, které mají za úkol seznámit návštěvníky s křesťanským světem, s významnými historickými a svatými osobami a s některými událostmi ze života svatých. V muzeu je k vidění více než 100 děl, z nichž mnohá patří k unikátům. K opravdu unikátním dílům patří např. Madona z Poleně od Lucase Cranacha st. nebo gotický reliéf pocházející z kostela v Malesicích z roku 1510 - sv. Jiří zabíjející draka.

V Muzeu církevního umění plzeňské diecéze můžete vidět stálou expozici Po stopách víry františkánským klášterem. Část expozice je věnována plzeňské diecézi, jejímu patronovi blahoslavenému Hroznatovi, dějinám křesťanské víry na území diecéze, samotnému klášteru a františkánskému řádu. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok a svátosti. 

Expozice muzea je rozdělena do následujících okruhů:

Panna Maria, historie jejího zobrazování s ohledem na etapy jejího života

Apoštolové, jako učedníci Krista, svědci jeho života, šiřitelé víry a mučedníci za ní

Světci jako svědkové víry, vztah lidí k nim, patroni člověka a přímluvci u Boha (skupiny Čeští patronové, církevní otcové, čtrnáct pomocníků …atd.)

Život Kristův a jeho zobrazení ve výtvarných dílech

V rámci prohlídky je návštěvníkům zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými nástěnnými malbami pocházejícími z druhé poloviny 15. století, kaple sv. Barbory, křížová chodba, letní refektář či mobiliář původní knihovny a nejstarší dochované vyobrazení Plzně z roku 1506. Kromě stálých expozic si mohou návštěvníci prohlédnout exponáty krátkodobých výstav pořádaných v letním refektáři.