Františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie

V historickém centru města máte možnost navštívit také františkánský klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Kostel Nanebevzetí Panny Marie byl založen v roce 1295 a s přilehlým františkánským klášterem patří mezi nejstarší stavby ve městě. V interiérech františkánského kláštera se nyní nachází Muzeum církevního umění.

Františkánský klášter

Založení františkánského, původně minoritského, kláštera spadá do doby samotného založení města Plzně. Nejstarší částí kláštera jsou zdi pětiboce uzavřeného presbytáře a východní část trojlodí, které vznikající někdy kolem roku 1300. První písemná zmínka o františkánském klášteru je však až z roku 1336. Dnes slouží nejzajímavější části kláštera Muzeu církevního umění plzeňské diecéze. Ostatní prostory slouží farnosti u katedrály sv. Bartoloměje, plzeňskému biskupství. 

Františkánský klášter tvoří dobře zachovaný gotický ambit kolem čtvercového Rajského dvora. Na východní straně kláštera se nachází pozdně gotická kaple sv. Barbory, původně kapitulní síň, s hvězdovou klenbou a s dobře zachovanými freskami ze života svaté Barbory z doby po roce 1460. V ambitu je zachováno malé skriptorium - místo pro písaře knih a kamenná kazatelna s jemnou plastickou výzdobou z roku 1543.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie

Kostel Nanebevzetí Panny Marie je součástí bývalého františkánského kláštera a patří mezi nejstarší v Plzni. Kostel byl založen společně s přilehlým františkánským klášterem. Je trojlodní s velmi dlouhým presbytářem a gotickými křížovými klenbami a byl dostavěn ve 14. století. Na bocích kostela bylo postupně vystaveno několik kaplí – vysoká kaple nejsvatější Trojice , kaple sv. Antonína, kaple Olivetské hory. 

Nejvzácnější památkou kostela je hlavní barokní oltář, pocházející zřejmě z roku 1696. Oltář je zdoben kopií obrazu P. P. Rubense z roku 1636. Na svatostánku je umístěna také gotická „Františkánská madona" z doby kolem roku 1420, která napodobuje kamennou Plzeňskou Madonu v katedrále sv. Bartoloměje. Na vedlejším oltáři můžete vidět reliéf sv. Anny Samotřetí z doby kolem roku 1525.

Muzeum církevního umění 

Muzeum je koncipováno jako soubor křesťanských reálií, které mají za úkol seznámit návštěvníky s křesťanským světem, s významnými historickými a svatými osobami a s některými událostmi ze života svatých. V přízemních ambitech a v kapitulní síni jsou instalována historická výtvarná díla a za vrchol prohlídky je považována klenotnice. Kromě stálých expozic si mohou návštěvníci prohlédnout exponáty krátkodobých výstav pořádaných v letním refektáři.