Západočeské muzeum

Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno roku 1878 a díky svému téměř dvou milionovému depozitáři se řadí mezi jedno z největších muzeí v České republice. Jeho hlavní budova je významnou kulturní památkou a zároveň jednou z dominant historického jádra města Plzně.

Součástí muzea jsou také stálé expozice, mezi které patří nejzachovalejší a zároveň největší historická expozice městské zbrojnice v České republice, jenž se zároveň řadí ke světovému kulturnímu bohatství. Vedle výstavní činnosti pořádá muzeum také spousty přednášek, odborných seminářů, výukové programy pro školy a školky, komentované prohlídky nebo tvůrčí díly.

Vstupné a otevírací doba Západočeského muzea v Plzni 

Otevírací doba 

  • Pondělí zavřeno 
  • Úterý - neděle od 10 do 18 hod. 

Vstupné 

Vstupné Základní Zlevněné Rodinné Muzejní pas
Plzeňská městská zbrojnice 60 Kč 30 Kč 130 Kč Ano
Míšeňský porcelán 60 Kč 30 Kč 130 Kč Ano
Archeologie 60 Kč 30 Kč 130 Kč Ano
Historie 60 Kč 30 Kč 130 Kč Ano

 

Cenově zvýhodněné okruhy

 

Okruh Základní Zlevněné Rodinné Školní skupina
Plzeňská městská zbrojnice 60 Kč 30 Kč 130 Kč 20 Kč
Archeologie 60 Kč 30 Kč 130 Kč 20 Kč

 

 

Muzejní pas 

Muzejní pas vám zajistí 8 vstupů do Západočeského muzea dle vlastního výběru. Jeho cena je 300 Kč a platnost jeden rok od zakoupení. 

Expozice Západočeského muzea 

Západočeské muzeum v Plzni patří k předním muzejním institucím v České republice s více než dvěma miliony sbírkových předmětů ze všech oblastí vývoje přírody a společnosti. Některé sbírky v Západočeském muzeu patří k světovému kulturnímu bohatství. 

Plzeňská městská zbrojnice 

Expozice plzeňské městské zbrojnice představuje sbírku zbraní, která vznikla za vlády císaře Karla IV. a jedná se o největší dochovanou historickou zbrojnici v České republice. Expozice obsahuje nejstarší soubor palných zbraní v Evropě z konce 14. až počátku 16. století. Za evropskou raritu je považována sbírka gotických pušek. Součástí expozice je i část původních městských hradeb. 

Porcelán ve znamení zkřížených mečů

Další stálá výstava přináší návštěvníkům muzea sbírku míšeňského historického porcelánu, který má více jak stoletou tradici a patří mezi nejkvalitnější soubory v České republice. Expozice představuje celkem 130 exponátů a jsou v ní zastoupeny artefakty unikátní jak v evropském, tak i světovém měřítku. 

Pohledy do minulosti Plzeňského kraje – expozice Archeologie a Historie 

Od dubna 2013 je v Západočeském muzeu přístupná nová stálá expozice archeologie a historie s názvem Pohledy do minulosti Plzeňského kraje. Jedná se o dva expoziční celky, které nabízí komplexní pohled na dějiny tohoto území. První z expozic se věnuje prehistorii jihozápadních Čech, druhá pak mapuje historické události na území dnešního Plzeňského kraje od 10. do poloviny 19. století. 

Historie Západočeského muzea 

8. listopadu 1878 bylo založeno Obecní muzeum pro město Plzeň a západní Čechy. Muzeum bylo umístěno do budovy dnešní Státní vědecké knihovny. Jeho zaměření i značný nárůst sbírek způsobil, že ke konci roku 1888 bylo rozděleno na dva samostatné ústavy, a to Městské historické muzeum a Západočeské uměleckoprůmyslové muzeum.

V roce 1888 bylo také rozhodnuto o stavbě nové budovy pro muzeum. Na konci roku 1896 byla zahájena výstavba novorenesanční budovy muzea v Kopeckého sadech. Hrubá stavba muzea byla dokončena v roce 1898, vnitřní výzdoba o rok později. Na výzdobě fasády i interiérů budovy se podíleli tehdejší přední umělci. Podle návrhů sochaře Kloučka byla provedena plastická výzdoba fasády, lunety v jubilejním sále zhotovil malíř Augustin Němejc a rozsáhlý reliéf Dívčí válka je dílem sochaře Vojtěcha Šaffa.

V roce 1901 dochází k přesunu sbírek z Městského historického i Západočeského uměleckoprůmyslového muzea z nevyhovujících prostor do nové budovy a v roce 1913 je muzeum otevřeno pro návštěvníky. V roce 1911 vzniká Společnost pro národopis a ochranu památek Plzně a okolí. Město tehdy pro její potřeby zakoupilo Gerlachovský dům propojený s domem Chotěšovským na náměstí Republiky. Na začátku roku 1918 je Národopisné muzeum ustanoveno jako městské instituce.

Německá okupace v roce 1939 značně narušila činnost všech tří muzeí a v roce 1943 dochází k jejich sloučení pod jednu německou správu. Změna politické orientace státu na začátku roku 1948 přinesla další reorganizaci. 8. března 1948 jsou muzea sloučena do jednoho ústavního celku pod názvem Západočeské muzeum v Plzni.